Zachowanie Państwa prywatności jest dla nas niezwykle ważne, dlatego pragniemy, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób przetwarzamy otrzymane od Państwa dane. W powołanym celu sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania otrzymanych od Państwa danych przez AM NAT Grzegorz Bąk.

Jakie Państwa dane gromadzimy i w jakim celu?

W chwili wywołania strony internetowej www.amnat.pl  serwer zapisuje automatycznie logi serwera, takie jak nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę, dane dostępowe, ilość przesyłanych danych, dokumentując wywołanie strony internetowej. Przedmiotowe dane służą jedynie do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, zaś powyższe ma na celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu AM NAT Grzegorz Bąk.

Kontakt:

Państwa dane osobowe gromadzone są przez AM NAT Grzegorz Bąk wyłącznie na podstawie uprzednio dobrowolnego ich przekazania poprzez kontakt z AM NAT Grzegorz Bąk, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub wiadomości e-mail.

To, jakie dane są przez AM NAT Grzegorz Bąk gromadzone, wynika z treści formularza kontaktowego, przy czym pola zaznaczone jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym są gromadzone jako niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której to kontaktują się Państwo z AM NAT Grzegorz Bąk.

AM NAT Grzegorz Bąk korzysta z przedmiotowych danych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, zatem brak powyższych danych uniemożliwi Państwu skontaktowanie się z nami.

Cookies:

Tak zwane pliki cookies są to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy, zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

AM NAT Grzegorz Bąk korzysta jedynie z wymaganych plików cookies zapewniających funkcje, bez których korzystanie ze strony internetowej AM NAT Grzegorz Bąk zgodnie z jej założeniem byłoby niemożliwe. Pliki przeznaczone są wyłącznie do użytku AM NAT Grzegorz Bąk, a zatem Państwa zgoda na korzystanie z wymaganych plików cookie na naszej witrynie internetowej nie jest konieczna. W związku z tym, wymagane pliki cookies nie muszą być aktywowane lub dezaktywowane indywidualnie.

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych jest AM NAT Grzegorz Bąk, ul. Cystersów 3, 31-553 Kraków, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762179130.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Zebrane przez AM NAT Grzegorz Bąk dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Kto ma dostęp do Państwa danych?

AM NAT Grzegorz Bąk nigdy nie przekazuje Państwa danych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowuje AM NAT Grzegorz Bąk. Aby się tego dowiedzieć prosimy o kontakt z AM NAT Grzegorz Bąk, a otrzymacie Państwo informacje pocztą e-mail.

Prawo do poprawiania danych: 
W związku z udostępnieniem AM NAT Grzegorz Bąk danych, macie  Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do przenoszenia: 
AM NAT Grzegorz Bąk przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, macie Państwo zatem prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa. Przedmiotowe dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do usunięcia danych: 
W każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez AM NAT Grzegorz Bąk

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Jeśli uważacie Państwo, że AM NAT Grzegorz Bąk przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możecie Państw bezpośrednio skontaktować się z nami. Przysługuje Państwu również prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym.

Uaktualnienia Polityki prywatności

Nie mogąc wykluczyć, że w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności, pragniemy poinformować, że jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej AM NAT Grzegorz Bąk. Będziemy Państwa informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.