Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 12 17 00 - 1815 17 00 - 1815 17 00 - 1815
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 13 18 15 - 1930 18 15 - 1930 18 15 - 1930
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 14 19 30 - 2030 19 30 - 2030 19 30 - 2030
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 15 20 30 - 2130 20 30 - 2130 20 30 - 2130
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 16 17 00 - 1800 17 00 - 1800 11 15 - 1215
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 17 18 15 - 1915 18 15 - 1915 11 15 - 1215

Color Basics

Color Advance

Color Intermediate

Color Mixed

Color Youth