Otwarte zapisy od 26-10-2020 do 30-10-2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Grupa 9 5 / 20 06 30 - 0730 4 / 20 06 30 - 0730 2 / 20 06 30 - 0730
Zawodnicza 1 7 / 20 17 00 - 1800 5 / 20 17 00 - 1800 0 / 20 19 30 - 2030
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 2 7 / 20 18 15 - 1915 7 / 20 18 15 - 1915 7 / 20 17 00 - 1800
Podstawowa 3-6 msc doświadczenia 3 15 / 20 19 30 - 2030 13 / 20 19 30 - 2030 4 / 20 18 15 - 1915
Średnia min 6-12 msc doświadczenia 4 1 / 20 20 45 - 2145 0 / 20 20 45 - 2145 0 / 20 19 30 - 2030
Początkująca 3-6 msc doświadczenia 5 7 / 20 17 00 - 1800 4 / 20 17 00 - 1800 0 / 20 18 15 - 1915
Średnia min 2-12 msc doświdczenia 6 6 / 20 18 15 - 1915 6 / 20 18 15 - 1915 1 / 20 19 30 - 2030
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 7 5 / 20 19 30 - 2030 4 / 20 19 30 - 2030 3 / 20 17 00 - 1800
Kobieca 10 2 / 20 20 45 - 2145 2 / 20 20 45 - 2145

Kolor oznacza grupę początkującą

Kolor oznacza grupę zaawansowaną

Kolor oznacza grupę średniozaawansowaną

Kolor oznacza grupę mieszaną

Kolor oznacza grupę młodzieżową