Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Grupa 9 06 30 - 0730 06 30 - 0730 06 30 - 0730
Zawodnicza 1 17 00 - 1800 17 00 - 1800 19 00 - 2000
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 2 18 00 - 1900 18 00 - 1900 17 00 - 1800
Podstawowa 3-6 msc doświadczenia 3 19 00 - 2000 19 00 - 2000 18 00 - 1900
Średnia min 6-12 msc doświadczenia 4 20 00 - 2100 20 00 - 2100 19 00 - 2000
Początkująca 3-6 msc doświadczenia 5 17 00 - 1800 17 00 - 1800 18 00 - 1900
Średnia min 2-12 msc doświdczenia 6 18 00 - 1900 18 00 - 1900 20 00 - 2100
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 7 19 00 - 2000 19 00 - 2000 17 00 - 1800
Kobieca 10 20 00 - 2100 20 00 - 2100

Kolor oznacza grupę początkującą

Kolor oznacza grupę zaawansowaną

Kolor oznacza grupę średniozaawansowaną

Kolor oznacza grupę mieszaną

Kolor oznacza grupę młodzieżową