Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Grupa 9 06 30 - 0730 06 30 - 0730 06 30 - 0730
Zawodnicza 1 17 00 - 1800 17 00 - 1800 19 30 - 2030
Początkująca 3-6 msc doświadczenia 2 18 15 - 1915 18 15 - 1915 17 00 - 1800
Podstawowa 6-12 msc doświadczenia 3 19 30 - 2030 19 30 - 2030 18 15 - 1915
Początkująca 3-6 msc doświadczenia 5 17 00 - 1800 17 00 - 1800
Średnia min 2-12 msc doświdczenia 6 18 15 - 1915 18 15 - 1915
Początkująca 0-3 msc doświadczenia 7 19 30 - 2030 19 30 - 2030
Kobieca 10 20 45 - 2145 20 45 - 2145

Color Basics

Color Advance

Color Intermediate

Color Mixed

Color Youth